Στο λογότυπο αυτό σχεδιάσαμε το όνομα της εταιρείας GEN TRADE με τρόπο ώστε το αρχικό γράμμα της λέξης TRADE να περικλείει τη λέξη συμβολίζοντας την προστασία και ασφάλεια που παρέχει η εταιρεία στο πελατολόγιό της σε σχέση με τις εμπορικές τους συναλλαγές βασιζόμενοι πάντα στην μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας στον κλάδο αυτό. Το πράσινο χρώμα που χρησιμοποιήθηκε προσδίδει στο λογότυπο έναν φυσικό και γήινο χαρακτήρα όπως είναι και τα εμπορεύματα της εταιρείας που αποτελούν κυρίως υλικά του εγχώριου ορυκτού πλούτου. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιήσαμε είναι σύγχρονη, με αρχιτεκτονική προέλευση για να ταιριάξει με την εταιρική ταυτότητα που απευθύνεται στον κατασκευαστικό κλάδο 
Back to Top